15 Οκτ 2015

Θα είναι τρικέφαλο το κράτος;

In nuce*

Για να είναι τρικέφαλο το ομοσπονδιακό κράτος της χώρας μας θα πρέπει τα θεσμικά όργανα των Πολιτειών να έχουν τις ίδιες αρμοδιότητες όπως και τα όργανα του Ομοσπονδιακού κράτους.

Κάτω από οιοσδήποτε συνθήκες αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ούτε η Τουρκοκυπριακή ούτε η Ελληνοκυπριακή ηγεσία συζητούν τέτοιο ενδεχόμενο.

Στα Ομοσπονδιακά κράτη οι αποφάσεις των θεσμικών τους οργάνων, προσδιορίζονται από το ομοσπονδιακό σύνταγμα και υπερέχουν έναντι των οργάνων των Πολιτειών. Με δυο λέξεις οι αποφάσεις των Ομοσπονδιακών Βουλών (Κάτω Βουλής και εθνικοτήτων) είναι υποχρεωτικές για τα διοικητικά όργανα των Πολιτειών, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να εφαρμόσουν, όπως υποχρεωτικές θα είναι και οι αποφάσεις της Ομοσπονδιακής εκτελεστικής εξουσίας.

Αν δεχτούμε ότι οικοδομείται «τρικέφαλο κράτος», τότε δεν θα μιλούμε για ομοσπονδιακό κράτος, αλλά για «Συνομοσπονδία». Η Συνομοσπονδία όμως δεν είναι κράτος, επειδή τα μετέχοντα κράτη διατηρούν την κυριαρχία και την ανεξαρτησία τους. Η Συνομοσπονδία δεν έχει θεσμικά όργανα, δεν έχει πολίτες και ούτε απονέμει ιθαγένεια. Η Συνομοσπονδία δημιουργείται με βάση συμφωνίες κρατών και οι οποίες εδράζονται στη Συνθήκη για τις Διεθνείς Συμβάσεις που η Κύπρος προσυπέγραψε το 1972.

Εκείνοι που μιλούν για «τρικέφαλο» κράτος είτε δεν γνωρίζουν πως λειτουργεί η ομοσπονδία ή λαϊκίζουν για εκφοβισμό των πολιτών.Σημ: Από σήμερα και κάθε Τετάρτη θα καθιερώσω αυτή τη στήλη που ονομάζω στα λατινικά In nuce και σημαίνει «Με δυο λόγια».  

Δεν υπάρχουν σχόλια: